Elektrotechnický ústav SAV
Slovenská akadémia vied Štátny sektor

Elektrotechnický ústav SAV

Elektrotechnický ústav je pracovisko základného a aplikovaného výskumu, ktoré sa zaoberá výskumom polovodičových a supravodivých materiálov a ich vlastností.

Ústav tvorí niekoľko oddelení: Fyziky nanoštruktúr, Fyziky supravodičov, Kryoelektroniky , Mikroelektronických štruktúr, Optoelektroniky , Supermriežok, Technológie a diagnostiky polovodičov, Tenkých vrstiev oxidov a detašované pracovisko Oddelenie technológie a diagnostiky polovodičov.

Vedecká aktivita pracoviska je zameraná na získavanie nových poznatkov v elektrotechnike, fyzike tuhých látok, mikroelektronike, ako aj na vývoj nových technológií a meracích metód pre využitie nových materiálov, súčiastok a zložitejších systémov v praxi.

Ústav je aktívne zapojený do medzinárodnej vedeckej spolupráce, v súčasnosti je účastníkom viacerých projektov v rámci 7. Rámcového programu Európskej komisie a partnerom v ďalších medzinárodných bilaterálnych a multilaterálnych medzinárodných projektoch a spoluprácach (NATO Science for Peace program).

Ústav pravidelne organizuje medzinárodné vedecké podujatia, ako napríklad Weak Superconductivity Symposium, Heterostructure Epitaxy and Devices, International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems.

Okrem mnohých publikácií vydáva aj vlastný časopis Journal of Electrical Engineering.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia