Ústav merania SAV
Slovenská akadémia vied Štátny sektor

Ústav merania SAV

História ústavu je spojená s Laboratóriom pre výskum a vývoj meracích a fyzikálnych prístrojov, ktoré bolo založené v roku 1953 ako jedno z prvých laboratórií novo sa konštituujúcej Slovenskej akadémie vied.

Štruktúru ústavu tvoria Oddelenie optoelektronických meracích metód, Oddelenie magnetometrie, Oddelenie teoretických metód, Oddelenie zobrazovacích metód, Oddelenie biomeraní.

Hlavnými oblasťami výskumu sú: teória merania a matematicko-štatistické metódy na spracovanie experimentálnych výsledkov, systémy na meranie vybraných fyzikálnych veličín, meracie systémy pre biomedicínu, matematické a počítačové modelovanie bionických štruktúr a procesov, spracovanie biosignálov či návrh metód a meracích systémov určených na riešenie neštandardných problémov merania vo výskume a v priemysle.

Ústav v súčastnosti rieši viacero projektov na národnej, ale i medzinárodnej úrovni, ako napr. projekt MPNS - Európska sieť pre fyziku a metodológiu hyperpolarizácie v NMR a MRI. Vydáva tiež časopis Measurement science review.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia