Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
Slovenská akadémia vied Štátny sektor

Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

V súčasnosti sa výskumná činnosť ústavu zameriava na najprogresívnejšie trendy výskumu etiopatogenézy, diagnostiky a liečby (personalizovanej) vo vybraných oblastiach endokrinológie a metabolizmu s akcentom na odhaľovanie molekulárnych regulačných mechanizmov v zdraví a v chorobe vo vyššie opísaných oblastiach výskumu.

Ústav rieši viacero národných i medzinárodných projektov ako napr. Interakcia výživy a oxytocínu vo vzťahu k neuroendokrinným, metabolickým a kardiovaskulárnym funkciám.

Organizačnú štruktúru ústavu tvoria Laboratórium bunkovej endokrinológie, Laboratórium diabetu a porúch metabolizmu, Laboratórium endokrinológie človeka, Laboratórium farmakologickej neuroendokrinológie, Laboratórium funkčnej neuromorfológie, Laboratórium molekulárnej neuroendokrinológie, Laboratórium neurohumorálnych regulácií, Laboratórium regulácie metabolizmu, Laboratórium pre výskum stresu a Laboratórium vývojovej genetiky.

Ústav vydáva časopis Endocrine regulations.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia