Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti
Centrum vedecko-technických informácií SR Štátny sektor

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti ako podporný nástroj v oblasti popularizácie vedy a techniky na celoslovenskej úrovni a smerom voči zahraničiu, bolo zriadené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci CVTI SR v roku 2007 v súlade so Stratégiou popularizácie vedy a techniky v spoločnosti.

Medzi základné úlohy Centra patrí:

  • organizačné zabezpečenie popularizácie vedy a techniky vo všeobecnom význame v médiách a prinášanie aktuálnych informácií o prínosoch výsledkov výskumu a vývoja,
  • každoročné organizovanie Týždňa vedy a techniky na Slovensku spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • oceňovanie osobností a organizácií vedy a techniky,
  • sumárne spracovávanie výsledkov výskumu a vývoja a aktivít z oblasti vedy a techniky do podoby zrozumiteľnej všetkým vzdelanostným vrstvám verejnosti a prezentovať ich dostupnými komunikačnými kanálmi verejnosti,
  • zabezpečovanie priameho kontaktu s odbornou a širokou verejnosťou formou konferencií, prednášok, seminárov, verejných diskusií, vedeckých kaviarní a cukrární, či stálych expozícií
  • správa a prevádzka Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI),
  • poskytovanie tlačených informačných materiálov na prezentáciu výsledkov vedy a techniky, napr. formou zverejnenia výročných správ o stave vedy a techniky na Slovensku.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia