Milada Čiamporová
Veda a výskum

Milada Čiamporová

RNDr., CSc.

Ústav biológie rastlín a biodiverzity SAV
Slovenská akadémia vied

botanička

Štúdium: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, 1968 

Pracoviská a významné funkcie: Botanický ústav SAV (1990 - 2009 vedecká tajomníčka) 

Najdôležitejšie výsledky: Štruktúra koreňov rastlín, ultraštruktúra rastlinných buniek, ich odpovede na rôzne stresové podmienky (ťažké kovy) prostredia. Časopisecké publikácie: 57; Najvýznamnejšie publikácie: Čiamporová M., Mistrík I., 1991: Rastlinná bunka v nepriaznivých podmienkach. Biologické práce, VEDA, Bratislava, s. 136; Čiamporová M., 2002 : Morphological and structural responses of plant roots to aluminium at organ, tissue, and cellular levels. Biologia Plantarum 45: p. 161-171; Banásová V., Ďurišová E., Nadubinská M., Gurinová E., Čiamporová M. (2012): Natural Vegetation, Metal Accumulation and Tolerance in Plants Growing on Heavy Metal Rich Soils. In: E. Kothe and A. Varma (eds.), Bio-Geo Interactions in Metal-Contaminated Soils. Soil Biology 31, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, p. 233-250; Paľove-Balang P., Čiamporová M., Zelinová V., Pavlovkin J., Gurinová E., Mistrík I.2012: Cellular responses of two Latin-American cultivars of Lotus corniculatus to low pH and Al stress. Cent. Eur. J. Biol. 7(6): 1046-1054.

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 0/3 

Medzinárodné projekty: 4/6 

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (čestný člen), Československmikroskopická spoločnosť

Významné ocenenia: Strieborná medaila SAV za zásluhy v biologických vedách

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia