František Hindák
Veda a výskum

František Hindák

prof., RNDr., DrSc.

Oddelenie nižších rastlín
Ústav biológie rastlín a biodiverzity SAV
Slovenská akadémia vied

mikrobiológ

Štúdium: Biologická fakulta KU Praha, 1959

Pracoviská a významné funkcie: Mikrobiologický ústav ČSAV Treboň (l962- 1968), Predsedníctvo SAV (1992 - 1998)

Najdôležitejšie výsledky: Biodiverzita a taxonómia cyanobaktérií a rias Slovenska; Fytoplanktón a fytobentos stojatých a tečúcich vôd; Laboratórna a hromadná kultivácia fototrofných mikroorganizmov.

Časopisecké publikácie, monografie, patenty, ohlasy: 650/29/1/950; Najvýznamnejšie publikácie: Studies on the chlorococcal algae-Chlorophyceae I.-V. (1977 - 1990); Atlas siníc/Atlas of Cyanophytes (2001, 2008), Atlas of Euglenophytes (1995)

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 6

Medzinárodné projekty: 0/1

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Slovenská botanická spoločnosť, Česká botanická společnost, Česká algologická spoločnosť, Hungarian Algological Society, Polskie Towarzystwo Botaniczne

Významné ocenenia: Zlatá čestná plaketa SAV za zásluhy v biologických vedách, Medaila SAV za podporu vedy, Medaila SAV za popularizáciu, Holubyho medaila Slovenskej botanickej spoločnosti, Cena primátora hl. m. Bratislavy

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia