Miroslav Ovečka
Veda a výskum

Miroslav Ovečka

Mgr., PhD.

Ústav biológie rastlín a biodiverzity SAV
Slovenská akadémia vied

botanik

Štúdium: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, 1991 

Pracoviská a významné funkcie: Katedra fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty UK, Katedra farmakológie Farmaceutickej fakulty UK 

Najdôležitejšie výsledky: Metóda neinváznej mikroskopie živých rastlín, aplikácia konfokálnej mikroskopie, vnútrobunková lokalizácia biomolekúl, charakteristika endocytózy v koreňových vláskoch. 

Časopisecké publikácie, monografie, patenty, ohlasy: 35/1 + 5 kapitol/1/229; Najvýznamnejšie monografie: Ovečka, M., Berson, T., Beck, M., Derksen, J., Šamaj, J., Baluška, F., Lichtscheidl, I., K. (2010) Structural sterols are involved in both the initiation and tip growth of root hairs in Arabidopsis thaliana. Plant Cell; 10.1105/tpc.109.069880; Ovečka, M., Lang, I., Baluš- ka, F., Ismail, A., Illeš, P., Lichtscheidl, I., K. (2005) Endocytosis and vesicle trafficking during tip growth ofroot hairs. Protoplasma 226: 3954 

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 1

Medzinárodné projekty: 1/1 

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Slovenská botanická spoločnosť, FESPB - Federation of European Societies of Plant Biology, Československá mikroskopická spoločnosť

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia