Jaromír Pastorek
Veda a výskum

Jaromír Pastorek

prof., RNDr., DrSc.

Oddelenie molekulárnej medicíny
Virologický ústav SAV
Slovenská akadémia vied

splnomocnenec vlády pre výskum a inovácie, virológ

Štúdium: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, 1982

Pracoviská a významné funkcie: Virologický ústav SAV (od 1982, 1991 - 1992 predseda vedeckej rady), 1992 - 1998 vedúci Oddelenia molekulárnej biológie, 1992 - 2001 zástupca riaditeľa, 2001 - 2009 riaditeľ), Predsedníctvo SAV (2009-2015 predseda), splnomocnenec vlády pre výskum a inovácie (od 2015)

Najdôležitejšie výsledky: Zásadný príspevok k objavu génu a proteínu MN/CA IX, ktorý je markerom nádorovej hypoxie, indikátorom zlej prognózy a využíva sa na detekciu agresívnych nádorov, predikciu rozvoja nádorovej choroby a stratifikáciu pacientov na vhodné liečebné režimy; US patent "MN Gene and Protein” (Závada, Pastoreková, Pastorek) číslo 5,384,676 z roku 1995; Určenie primárnej štruktúry viacerých génov vírusov LCM a Marekovej choroby.

Časopisecké publikácie, patenty: 160 / 5714 (podľa WOS ku dňu 24.5.2013), 21 (patenty s celosvetovou platnosťou)

Vedecká výchova: 6

Medzinárodné projekty: 3

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulovú biológiu, Európska asociácia pre výskum rakoviny, Učená spoločnosť SAV, European Academy of Sciences and Arts

Významné ocenenia: Vedec roka SR, Čestná plaketa SAV J. Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách, Bronzová medaila Prírodovedeckej fakulty UK za výchovno-vzdelávaciu činnosť, Cena Literárneho fondu za vedecký ohlas

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia