Antónia Šrobárová
Veda a výskum

Antónia Šrobárová

RNDr., DrSc.

Oddelenie fyziológie rastlín
Ústav biológie rastlín a biodiverzity SAV
Slovenská akadémia vied

fytopatologička

Štúdium: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, 1969 

Pracoviská a významné funkcie: Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV (predsedníčka vedeckej rady, vedúca oddelenia mykológie, predseda komisie pre v.o. Ochranu rastlín pre PhD a DrSc tej istej komisie, člen kolégia SAV biológia-ekológia), Botanický ústav SAV (predseda komisie pre doktorandské štúdium vo vednom odbore mykológia, garantka doktorandského štúdia botaniky)

Najdôležitejšie výsledky: Vývoj patogénnych húb vo vzťahu hostiteľ - patogén, výskyt a úloha toxických metabolitov pre rastlinu a popis fakultatívných húb a ich schopnosť produkovať toxíny v kultúrnych rastlinách., Pozdravný list Ministerstva poľnohospodárstva metodiky pre pestovanie zdravej pšenice a šošovice, 5 rokov prednášok a cvičení fytopatológie na PrFUK

Časopisecké publikácie, monografie, patenty, ohlasy: 111/3/2/198; Najvýznamnejšie publikácie: Šrobárová, A.: Vývoj huby Fusarium culmorum (W.G. SM.) Sacc. na pšenici. In Ochrana rostlin. Roč. 23, č. 3 (1987), s. 179 -187; Šrobárová, A., Moretti, A. Ferracane, R., Ritieni, A., Logrieco, A.: Toxigenic Fusarium species of Liseola section in pre-harvest maize ear rot, and associated mycotoxins in Slovakia. In European Journal of Plant Pathology. Vol. 108, no. 4 (2002), p. 299-306

Patenty: spoluator 1 domáci, 1 zahraničný

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 2/7 

Medzinárodné projekty: 1/3

Významné ocenenia: Strieborná medaila SAV, Plaketa Academie Rolnicznej za zahraničnú spoluprácu pri výchove doktorandov

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia