Marek Debnár
Veda a výskum

Marek Debnár

Mgr., PhD.

Slovenský národný korpus
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
Slovenská akadémia vied

spolupracovník Slovenského národného korpusu

Štúdium

2005 – 2011: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislave; systematická filozofia → PhD.
1999 – 2004: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava; filozofia → Mgr.
1997 – 1999: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava; slovenský jazyk a literatúra – filozofia

Pracoviská

2013 – súčasnosť: Vysoká škola múzických umení, Bratislava; externý pedagóg
2011 – 2013: Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava; externý pedagóg
2005 – súčasnosť: Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava

Medzinárodné a domáce projekty

2009 – 2011: Filozofická analýza sociálno-kultúrnych predpokladov účinkov komunikácie v súčasnosti. Grant VEGA V-08-045 (spoluriešiteľ)
2008 – 2009: Grantový projekt rektora Univerzity Komenského pre mladých vedeckých pracovníkov; Problém autora v myslení 20. storočia

Členstvo vo ved. organizáciách: 2005 – súčasnosť: Slovenské filozofické združenie pri SAV

Významné ocenenia: prémia za pôvodnú tvorbu (poézia) v súťaži BÁSNE 2009

Oblasť výskumu: filozofia, literatúra, lingvistika, semiotika

Zameranie v SNK: štýlovo-žánrová a bibliografická anotácia, spracovanie textov

 

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia