Štefan Chudoba
Vedná politika

Štefan Chudoba

Ing., PhD.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Štátny tajomník MŠVVaŠ SR

Ing. Štefan Chudoba, PhD. ukončil v roku 1975 vysokoškolské štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V rokoch 1976 až 1988 pôsobil na viacerých riadiacich pozíciách vrátane riaditeľa v Trnavských automobilových závodoch. Od roku 1988 zastával funkciu generálneho riaditeľa Bratislavských automobilových závodov.
V období rokov 1993 až 2003 pôsobil ako riaditeľ v spoločnosti Škoda Auto Slovensko, odkiaľ prešiel na pozíciu riaditeľ divízie Škoda Auto spoločnosti VW Group Rusko (2003 - 2005). Od roku 2006 pracoval ako konzultant a poradca pre Autoklaster Trnava. V roku 2010 ukončil doktorandské štúdium v študijnom programe podnikový manažment na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia