Peter Pellegrini
Vedná politika

Peter Pellegrini

Ing.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

predseda NR SR, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (júl 2014 - november 2014)

Štúdium:
Financie, bankovníctvo, investovanie, Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Financie, bankovníctvo, investovanie, Ekonomická fakulta, Technická univerzita Košice

Pracoviská a významné funkcie:

predseda Národnej rady Slovenskej republiky (od r. 2014)
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (od júla 2014 do novembra 2014)
digitálny líder pre Slovenskú republiku (od r. 2012)
štátny tajomník Ministerstva financií Slovenskej republiky (2012 – 2014)
predseda Komisie pre dopravu, pošty, komunikácie a informatizáciu spoločnosti pri Výbore pre hospodársku politiku (2006 – 2010)
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen Výboru pre financie a rozpočet, člen Výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ (2010 – 2012)
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen Výboru pre hospodársku politiku, člen Výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ, člen Mandátového a imunitného výboru (2006 – 2010)
asistent poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (2002 – 2006)
samostatne zárobkovo činná osoba (1998 – 2002)

Členstvo v organizáciách:
predseda Dozornej rady Národného jadrového fondu (2012 – 2014)
predseda Dozornej rady Slovenskej konsolidačnej, a.s. (2012 - 2014)
člen Dozornej rady Sociálnej poisťovne (2012 – 2014)
člen Administratívnej rady Rozvojovej banky Rady Európy (2012 – 2014)
člen Vedeckej rady Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2012)
člen Hospodárskej a sociálnej rady SR (2012)

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia