Pedagogická fakulta UJS
Univerzita J. Selyeho Sektor vysokých škôl

Pedagogická fakulta UJS

Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho má za primárny cieľ zlepšiť odbornú úroveň pedagogickej práce materských, základných a stredných škôl v SR s vyučovacím jazykom maďarským.

Štruktúru fakulty tvoria Katedra biológie, Katedra maďarského jazyka a literatúry, Katedra modernej filológie, Katedra pedagogiky, Katedra predškolskej a primárnej pedagogiky, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Katedra telesnej výchovy, Katedra histórie, Katedra sociológie, Katedra chémie.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia