Európsky výskumný priestor
Európska komisia Sektor zahraničných organizácií

Európsky výskumný priestor

Európsky výskumný priestor predstavuje platformu vytvorenú za účelom zoskupenia a posilnenia výskumných úsilí na úrovni EÚ ich koordináciou s národnými a medzinárodnými iniciatívami. ERA má v úmysle usmerňovať a zefektívniť európske výskumné aktivity a inovačné postupy a takto zabezpečiť ekonomickú a konkurencieschopnú budúcnosť členských štátov EÚ.

Európsky výskumný priestor bol skoncipovaný za účelom posilnenia súdržnosti a dosahu na európsku vedu a výskum. Vo svojom zakladajúcom dokumente Smerom k Európskemu výskumnému priestoru cituje viacero konkrétnych výziev, ktoré chce splniť. Tie zahŕňajú lepšie využitie vedeckých zdrojov a pomôcok na európskej úrovni, dynamickejšie súkromné investovanie do výskumu a vývoja, zvýšené ľudské zdroje a mobilitu výskumníkov, ako aj poskytnutie priaznivejších podmienok pre výskumný priestor “spoločných hodnôt”.

Vo svojom jadre sa ERA usiluje združiť roztrúsené zdroje a odborné znalosti tak, aby bolo možné vykonať dôležité a prospešné projekty. Jej cieľom je znížiť prostredníctvom lepšej výmeny informácií a koordinácie zbytočné papierovanie – zvýšiť efektívnosť a dôveru v proces.
Na oživenie ERA vydala Komisia dokument pod názvom Urobiť z ERA skutočnosť: Smernice pre výskumné aktivity EÚ, ktorý tiež pomohol formovať Šiesty rámcový program pre vedu a výskum.

Medziiným vyzdvihuje dôležitosť vytvorenia siete medzi národnými výskumnými programami a hodnoty koordinovaných a cieľových výskumných projektov a infraštruktúry EÚ. Taktiež kladie dôraz na ústrednú rolu ľudských zdrojov - t.j. na ženy a vedu, otázky mobility výskumných pracovníkov, vedu a mládež – ktorú zohrávajú v posilnenej Európskej vede a technológií v rozširujúcej sa únii.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia