Katarína Pevná
Veda a výskum

Katarína Pevná

Mgr., PhD.

Katedra politológie FF UK
Filozofická fakulta UK
Univerzita Komenského v Bratislave

politologička

Štúdium:
Katedra politológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – Teória politiky: Komparatívna politika Blízkeho východu, PhD. (2010 – 2014)
Katedra politológie, Filozofická fakulta UK (2005 – 2010)

Pracoviská a významné funkcie:
Katedra Politológie, Filozofická fakulta UK – odborný asistent (od r. 2014)
Medzinárodná Organizácia pre Migráciu (2012)
Veľvyslanectvo Egyptskej Arabskej Republiky v Bratislave (2008)

Projekty a výskumné pobyty:
riešiteľka projektu VEGA „Stabilita autoritárskych režimov islámskych krajín v kontexte politických kríz: vnútorné a vonkajšie aspekty“
výskumný pobyt na American University of Cairo, Egypt (1. nov. – 1. dec.2012)
výskumný pobyt v Rabate, Maroko (júl 2013)
stážistka na výskumnom projekte „Výskum o skúsenostiach migrantov s násilím a zneužívaním na Slovensku“

Konferencie a workshopy:
ECPR Graduate Conference, University of Innsbruck, Panel on Challenges of Political Transition in the Middle East: Internal Factors and Actors, 3. – 5. júl 2014
EUSOC 2011. 10th International Doctoral Seminar of Social Sciences. Telč, 6. – 9. október 2011
ICYS 2011. The 16th Conference of Young Scholars. University of Economics in Prague. Crucial problems of international relations through the eye of young scholars. Actors and
actorness in international relations: states and their discontents. Praha, 25. máj 2012
Interpolis 2011, Banská Bystrica, SR, 10. november 2011
Bezpečnostné Fórum 2011, Banská Bystrica, SR, 10. február 2010
Bezpečnostné Fórum 2013, Banská Bystrica, SR, 6. – 7. február 2013
Od úpadku k oživeniu? Príčiny, priebeh a následky hospodárskej krízy, Bratislava, Slovenské združenie pre politické vedy pri SAV, 2010

Publikačná činnosť:
Kapitoly v knihách:
2014. „Pretrvanie a zmeny režimov v Severnej Afrike, na Blízkom východe a v Strednej Ázii” Bratislava: Univerzita Komenského. 2014 (pripravované)
2013. „Terorizmus a nestabilita režimov“. In KLAVEC, J. - PEVNÁ, K. - PLENTA, P. (eds.). 2013. Islamský terorizmus ako faktor nestability nedemokratických režimov. Bratislava: Univerzita Komenského. 2013. s. 13 – 75. / Katarína Pevná - Jozef Klavec.
2013. „Egypt“. In KLAVEC, J. - PEVNÁ, K. - PLENTA, P. (eds.). 2013. Islamský terorizmus ako faktor nestability nedemokratických režimov. Bratislava: Univerzita Komenského. s. 76 – 113

Články:
2014. “Ako zastaviť postup militantov z ISIS?” In Zahraničná politika. 29. október 2014, dostupné: http://www.zahranicnapolitika.sk/ako-zastavit-postup-militantov-z-isis/;
2014. “Moderation of Islamist Movements. A Comparative Analysis of Moroccan PJD and Egyptian Muslim Brotherhood”, In ECPR Graduate Conference 3 - 5 July 2014, University of Innsbruck, Panel on Challenges of Political Transition in the Middle East: Internal Factors and Actors;
2013. “Úloha armády v stabilite autoritárneho režimu. Príklad Egypta.”, In: Bezpečnostné fórum 2013, Banská Bystrica : UMB, 2013;
2013. „Smeruje Egypt iránskou cestou?“, In: Mezinárodní Politika, marec 2013;
2013. „Stabilita autoritárskych režimov v kontexte politických kríz : teoretická reflexia”. In Politologica Actualis: Aktuálne problémy, otázky a súvislosti medzinárodnej a slovenskej politiky, ročník 2, 2013. s. 11 – 40. / Katarína Pevná - Peter Plenta ;
2012. “The challenge of Islamist political movements to states in the MENA region: the challenges of political participation”. In ICYS Praha. Crucial problems of international relations through the eye of young scholars. Actors and actorness in international relations: states and their discontents. Praha: Oeconomica, 2012. s. 111 – 123;
2011 „Hnutie Hizballáh a jeho hrozba pre regionálny bezpečnostný systém na Blízkom Východe“, In: Bezpečnostné fórum 2011, Banská Bystrica : UMB, 2011 S. 392-399;
2011. „Revolutions in Tunisia and Egypt and political participation of Islamists“, In International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs, Roč. 20, č. 2 (2011), s. 35-53;
2011. „Dynamika vzťahov islamistickej opozície a režimu na Blízkom východe“, In Interpolis 2011, Banská Bystrica : UMB, 2011, s. 497 – 501;
2010. “Evolúcia islamistického dogmatizmu v politickej ideológii a praxi hnutia Hamás”, In Od úpadku k oživeniu? Príčiny, priebeh a následky hospodárskej krízy, Bratislava : Slovenské združenie pre politické vedy pri SAV, 2010 s. 181-196.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia