Katedra politológie FF UK
Filozofická fakulta UK Sektor vysokých škôl

Katedra politológie FF UK

Katedra v súčasnosti rieši projekty Inštitucionálna výkonnosť v Európe (INPERNE), Increasing Resilience in Surveillance Societies, IRISS, Vplyv kondicionality EÚ na oblasť práv a ochrany menšín na Slovensku a v Srbsku, Kvalita demokracie na Slovensku vo svetle politickej participácie občanov a Limity EÚ kondicionality: Prehodnocovanie prístupového procesu na Slovensku.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia