Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
Európska komisia Horizont 2020

Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť

Pod záštitou Horizontu 2020 sa v rámci tohto programu pracuje na vytvorení čo najefektívnejšej spolupráce medzi vedou a spoločnosťou. Horizont 2020 sa chopil viacerých spoločenských výziev a tento program je užitočným nástrojom pre ich riešenie. Aktivity programu sa okrem iného zameriavajú na zatraktívnenie vedy pre talentovaných mladých ľudí, na prepojenie vedy a spoločnosti novými a inovačnymi spôsobmi, ako aj na otvorenie ďalšieho výskum a inovačných aktivít.

Prepojenie a spolupráca členov vedy s ostatnými členmi spoločnosti by mala viesť k čo najefektívnejším výstupom, ktoré budú zodpovedať aj potrebám, hodnotám a očakávaniam európskej spoločnosti. Kvalitná kooperácia totiž umožňuje určitý druh spätnej väzby od sociálnych aktérov, ktorým sú často výstupy určené. Tento špecifický prístup k výskumu a inováciam dostal názov Zodpovedný výskum a inovácie (ZVI). V rámci neho sa vytvárajú a implementujú pravidlá a zásady, ktoré by mali zabezpečiť:

  • širšie zapojenie spoločnosti do jeho výskumu a inovačných aktivít,
  • lepší prístup k vedeckým výsledkom a výstupom,
  • zabezpečenie rodovej rovnosti, a to tak vo výskumnom procese, ako aj vo výskumnom obsahu,
  • dbanie na etický rozmer,
  • podporu formálneho a neformálneho vedeckého vzdelávania.

foto: Designed by Freepik

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia