Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
Európska komisia Horizont 2020

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

EIT bol založený v roku 2008 ako prvá iniciatíva Európskej únie na podporu inovácií v Európe. Odvtedy slúži svojmu zámeru a skvalitňuje inovačné zázemie EÚ. V rámci svojich aktivít vytvára prostredie priaznivé pre inovácie, kde dochádza k spolupráci výskumníkov a rôznych odborníkov so zástupcami podnikov či verejnej správy.

Inštitút má tiež za úlohu prispieť k riešeniu spoločenských výziev v rámci Horizontu 2020. Na obdobie 2014-2020 mu preto bola na vykonávanie jeho aktivít súvisiacich s podporou inovácií v Európe pridelená suma 2,7 bilióna eur. 

Kľúčovou súčasťou EIT sú Znalostné a informačné spoločenstvá (ZIS), ktoré sú výsledkom združenia partnerov z vysokých škôl, výskumných pracovísk a podnikov. Vytvárajú tak prostredie založené na spolupráci, ktorej výstupom sú najrôznejšie inovácie. Dôkazom efektívnosti aktivít EIT a jeho Znalostných a informačných spoločenstiev je viac ako 100 startup-ov, ktoré spustili cez 400 produktov a služieb. 

V roku 2010 boli vytvorené prvé tri ZIS so zameraním na:

  • klimatické zmeny (Klimatické ZIS),
  • udržateľné energie (ZIS InoEnergie),
  • informačnú a komunikačnú spoločnosť (ZIS IKTLab).

Počínajúc rokom 2014 bude spustených ďalších 5 ZIS:

  • Inovácie pre zdravý životný štýl a aktívne starnutie (2014)
  • Suroviny - udržateľný prieskum, ťažba, spracovanie a recyklovanie (2014)
  • Výroba s pridanou hodnotou (2016)
  • Potraviny pre budúcnosť - udržateľný dodávateľský reťazec od zdrojov až po spotrebiteľov (2016)
  • Mestská mobilita (2018)

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia