Ústav hygieny a technológie mlieka KHTP UVLF
Katedra hygieny a technológie potravín UVLF Sektor vysokých škôl

Ústav hygieny a technológie mlieka KHTP UVLF

Ústav hygieny a technológie mlieka je vo svojej vedecko-pedagogickej činnosti zameraný na štúdiom kravského, ovčieho a kozieho mlieka z hľadiska hygienického a z hľadiska základných spôsobov jeho technologického spracovania. Venuje sa oblasti minimalizácie zdravotného rizika z komodít mlieka a mliečnych výrobkov. Okrem toho je zameraný na oblasť správnej výživy ľudí, oblasť hygieny a technológie rastlinných komodít, oblasť potravinárskej techniky a technológií, na oblasť senzorických analýz potravín v rámci spoločného špecializovaného pracoviska na IVVL Košice.

Súčasťou výskumnej činnosti je aj riešenie vedeckých projektov ako napr. Analýza nebezpečenstva narušenia kvality, hygienickej neškodnosti a zdravotnej bezpečnosti potravinových zložiek.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia