Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov FBaP SPU
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU Sektor vysokých škôl

Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov FBaP SPU

Vedecká činnosť katedry sa zameriava na:

  • Hodnotenie kvality jatočného tela ošípaných a iných monogastrických zvierat.
  • Hodnotenie kvality mäsa a mäsových výrobkov úžitkových typov ošípaných a hydiny.
  • Overenie účinku kŕmnych aditív na mäsovú úžitkovosť a technologickú kvalitu mäsa kurčiat rôznych hybridných kombinácií.
  • Sledovania vplyvu prídavku rastlinných extraktov a včelích produktov na kvalitu hydinového mäsa a mäsových výrobkov.
  • Štúdium kvality biomäsa a stanovenie štandardov pre biomäso.
  • Sledovanie fyzikálnochemických, mikrobiologických a technologických znakov kvality mlieka v závislosti od podmienok v chove.
  • Hodnotenie výskytu vybraných druhov mikroorganizmov v surovom kravskom mlieku, ich enzymatickej činnosti a vplyvu na vybrané zložky mlieka a mliečnych výrobkov.
  • Zdroje kontaminácie mlieka a mliečnych výrobkov enterokokmi s antibiotickou rezistenciou.
  • Vývoj a modelovanie procesov zrenia syrov z bovinných mliek, hodnotenie mikrobiologických, biochemických procesov zrenia syrov a ich znakov kvality.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia