Oddelenie magnetometrie
Ústav merania SAV Štátny sektor

Oddelenie magnetometrie

Oddelenie sa vo výskume zameriava na tieto oblasti: slabá supravodivosť, vysokoteplotná supravodivosť, meranie extrémne slabých magnetických polí, polarizačná mikroskopia vysokoteplotných supravodičov (VTSV) a meranie prechodových (transportnou a aj indukčnou metódou) a termoelektrických charakteristík VTSV.

Oddelenie v súčastnosti rieši jeden projekt - Chémia ako „pridaná hodnota“ v poznávaní a vývoji 1) pórobetónov novej generácie a 2) materiálov bez makrodefektov.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia