Judita Zozomová
Veda a výskum

Judita Zozomová

Mgr., PhD.

Oddelenie taxonómie vyšších rastlín
Ústav biológie rastlín a biodiverzity SAV
Slovenská akadémia vied

botanička

Štúdium: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, 2003

Pracoviská a významné funkcie: Universität Heidelberg, Institut für Pflanzenwissenschaften Heidelberg, Botanický ústav SAV  

Najdôležitejšie výsledky: Výskum v oblasti molekulárnej systematiky zameraný na poznávanie mikroevolúcie rastlín.

Časopisecké publikácie, monografie, ohlasy: 29/1 (spoluautorka) + 2 kapitoly/150; Najvýznamnejšie publikácie: Lihová et al. (2006): Allopolyploid origin of Cardamine asa- rifolia (Brassicaceae): incongruence between plastid and nuclear ribosomal DNA sequences solved by a single-copy nuclear gene. Molec. Phylogenet. Evol. 39: 759-786; Lihová et al. (2009): Contrasting phylogeographies inferred for the two alpine sister species Cardamine resedifolia and C. alpina (Brassicaceae) - J. Biogeogr. 36: 104-120

Medzinárodné projekty: 0/2

Členstvo vo vedeckých organizáciách: IAPT - International Organization for Plant Taxonomy, Slovenská botanická spoločnosť

Významné ocenenia: Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR (2009)

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia