Jozef Ukropec
Veda a výskum

Jozef Ukropec

Mgr., PhD.

Laboratórium diabetu a porúch metabolizmu - sekcia obezity
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

bunkový biológ

Štúdium: Farmaceutická fakulta UK Bratislava, 1992-1997

Pracoviská a významné funkcie: Biomedicínske centrum SAV (vedecký sekretár, 2016 – súčasnosť), Ústav experimentálnej endokrinológie SAV (predseda vedeckej rady 2014-2016, vedúci Sekcie obezity 2010 – doteraz), Pennington Biomedical Research Center, Louisiana State University, USA (post-doc, Molecular Genetics Laboratory, 2002-2005)

Najdôležitejšie výsledky: Objasnenie od UCP-1 nezávislých mechanizmov tvorby tepla v hnedom/béžovom tukovom tkanive; Poukázanie na vzťah medzi prítomnosťou v tuku rozpustných škodlivých látok z prostredia a metabolickým zdravím človeka.

Časopisecké publikácie, monografie, patenty, ohlasy: 61/4/0/679; Najvýznamnejšie monografie: Dyslipidemia. InTech Open Acces Publisher, Rieka, Croatia. (Eds. Roya Kelishadi), UKROPEC J., UKROPCOVÁ B. Adipose tissue and skeletal muscle plasticity in obesity and metabolic disease. 2011, ISBN 978-953-307-726-0; Klinická obezitológia,. Prvé vydanie. Počet strán: 336. - Brno: Facta Medicav (Eds. Krahulec, Fabryova, Holeczy, Klimes). UKROPCOVÁ, B - UKROPEC, J. Patofyziológia obezity s. 37-58; UKROPCOVÁ, B. - POLJAK, Z. - UKROPEC, J. Endokrinná funkcia tukového tkaniva s. 67-81; UKROPCOVÁ, B. - UKROPEC, J. Fyzická aktivita, obezita a zdravie. s. 102-122ô 2013, ISBN 978-80-904731-7-1.

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 2

Medzinárodné projekty: 6

Členstvo vo vedeckých organizáciách: European Association to study Diabetes (member), Exercise and Physical Activity Study Group ExPAS-EASD (founding member)

Významné ocenenia: Šonkova cena - prestížna cena Českej obezitologickej spoločnosti (2006), Cena Slovenskej diabetologickej spoločnosti za prínos v oblasti výskum Diabetu + „Rázusova prednáška“

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia