Vladimír Krčméry
Veda a výskum

Vladimír Krčméry

prof., MUDr., PhD., DrSc., Dr h.c.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.

riaditeľ tropického inštitútu a referenčného laboratoria tropických chorôb

Súčasné akademické pôsobenie:
Profesor medicíny – Lekárska fakulta UPJŠ (od 1995)
Profesor medicíny – Masarykova Univerzita Brno, Lekárska fakulta, ČR (od 1997)
Profesor zdravotníckeho manažmentu a administratívy – University of Scranton, Panuska School of Professional Studies (1998 – 2001)
Hosťujúci profesor, Lekárska fakulta A. Gemelli, Katolícka univerzita, Rím (2008)

Vzdelanie a kvalifikácia:
Vysoká škola / Univerzita: MUDr. Univerzita Komenského, Lekárska fakulta Bratislava (1985)
PhD. Univerzita Komenského, Lekárska fakulta Bratislava (1990)
FRSH Londýn (1991)
DrSc. LFUK (1993)
FIDSA Bethesda (1998)
FRCP Edinburgh (1999)
FACP Philadelphia (2000)
Dr h.c. České Budejovice (2005)
Dr h.c. Scranton (2008)
Dr h.c. Varna (2008)
Dr. h.c. Warsav (2012)


Atestácie:
1998 Interná medicína (LFUK)
1991 Lekárska onkológia (LFUK)
1993 Infekčné choroby (LFUK)
1999 FRCP Edinburgh
2000 FACP Philadelphia
2000 Farmakológia (SZU)

Čestné tituly a ocenenia:
Ocenenie mladého bádateľa – Montreaux, Switzerland 1993
IHS ocenenie – Boulder CO, Vedec roka 1999
Dr h.c. - České Budejovice (2005)
Dr h.c. - Scranton (2008)
Dr h.c. - Varna (2008)
Dr. h.c.- Warsav (2012)


Bibliografia:
Publikácie – 494 (Medline, Pub Med)
Citácie – 2767 (WOK), 2636 (Scopus)

Predchádzajúce zamestnania:
Odborný asistent Ústav medicíny, LFUK (1985)
Odborný asistent Klinika inf. Chorôb – Parazitologické lab. 1985-1989
Všeobecný lekár Klinika infekčných chorôb, Fakultná nemocnica Bratislava (1986 – 1988)
Docent LFUK – onkologický ústav, oddelenie chemoterapie (1993 – 1996)
Profesor Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, vedúci katedry klinických disciplín
Primár Oddelenie klinickej farmakológie, Onkologický ústav sv. Alžbety (1996)
Hosťujúci profesor Katedra zdravotníckych vied, Fakulta zdravotníctva, Univerzity of Scranton, PA, USA (1998), LF KU Rím – instituto malatte infettive 1999

Súčasné postavenie:
• Riaditeľ tropického inštitútu a referenčného laboratoria tropických chorôb – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a MZSR
• Zastupujúci prednosta mikrobiologického ústavu LFUK

Členstvo v redakčných radách:
Antiinfective Drugs Chemoth (Mníchov od 1996)
Editorial Boards: Chemoterapy 1990 – 1998 (Basel- New York- Tokyo) IF 1,1
International Journal Of Infectious Diseases (New York od1998) IF 2,1
Magazín chemoterapie (Florencia od 1999) IF 1,4
Neuroendocrinology letters (Stockholm) IF 1,6

Spolupráca s rezortnými organizáciami:
Medzinárodné
1. Člen edičnej rady (Chemoterapy Basel 1991 - 1997)
2. Člen IATCG a IFICG EORTC 1991
3. Člen edičnej rady International Journal of Infectious Diseases New York 1996 – až do súčastnosti (Mníchov)
4. Šéfredaktor Acta chemoterapeutica 1992-2014
5. Člen pracovnej skupiny Európskej spoločnosti pre Biomodulácie a chemoterapiu – antimikrobiálnu odolnosť
6. ESCMID – člen komisie ESGNI (E. Bouza) a ESGAP (JV Meer)

Domáce
1. Predseda Antibiotickej komisie Národnej poisťovne
2. Člen rady ministra zdravotníctva SR
3. Riaditeľ postgraduálnej lekárskej školy SR (1991 – 1993)
4. Poverený dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity
5. Poverený prednosta mikrobiologického ústavu LFUK (2014)
6. Rektor VŠZaSP sv. Alžbety

Profesionálne a spoločenské vzťahy:
Americká mikrobiologická spoločnosť – člen (Washington) 1993
Americká spoločnosť pre infekčné choroby – člen vedeckej spoločnosti (Washington, DC) 1998
Európska chemoterapeutická spoločnosť (London) (FESCI)
Čestný pokladník Európskej spoločnosti pre Biomodulácie a chemoterapiu

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia