Katedra humánnej geografie a demografie PvF UK
Prírodovedecká fakulta UK Sektor vysokých škôl

Katedra humánnej geografie a demografie PvF UK

Vo výskume sa katedra široko orientuje na priestorové aspekty sociálno-ekonomickej sféry.

Ide o typológiu štruktúr poľnohospodárstva, ich optimalizáciu v súlade s prírodnými potrebami, trvalo udržateľný rozvoj,štúdium priemyselných systémov, dopravných sietí a problematiky dopravy, procesov urbanizácie, štúdium terciárnej sféry, problémy chudoby, kvality života.

Katedra rieši projekty Adaptabilita priestorových systémov v post-transformačnom období a Cities Regrowing Smaller - Fostering Knowledge on Regeneration Strategies in Shrinking Cities across Europe.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia