Ústav počítačových systémov a sietí FIIT STU
Fakulta informatiky a informačných technológií STU Sektor vysokých škôl

Ústav počítačových systémov a sietí FIIT STU

Poslaním Ústavu počítačových systémov a sietí je rozvíjať a organizačne zabezpečovať vzdelávaciu a vedeckovýskumnú činnosť v odbore Počítačové inžinierstvo a užšie príbuzných študijných odboroch.

Ústav riadi a prevádzkuje štyri vedeckovýskumné a pedagogické laboratóriá, a to Laboratórium sieťových technológií, Laboratórium vnorených systémov, Laboratórium návrhu obvodov VLSI a Laboratórium paralelných počítačových systémov (CUSTU-PARLAB).

Výskumné a vedecké témy sú zamerané na tri kľúčové oblasti: komunikačné a počítačové siete, architektúry a modelovania vnorených systémov, návrh, modelovanie a simulácie digitálnych obvodov systémov.

Súčasťou výskumnej činnosti ústavu je aj riešenie medzinárodných a národných vedeckých projektov ako napr. Next Generation Hybrid Broadcast Broadband, Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale, Mobilné siete, ich bezpečnosť a manažment či Víkendový hackathon.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia