Katedra botaniky FAPZ SPU
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU Sektor vysokých škôl

Katedra botaniky FAPZ SPU

História katedry botaniky sa začína odvíjať od roku 1946.

Katedra zabezpečuje vzdelávanie a výskum v oblasti štruktúrnej i systematickej botaniky, dendrológie s dôrazom na štúdium reprodukčnej a populačnej biológie, výskum diverzity cievnatých rastlín (invázne a ohrozené taxóny, karanténne buriny) a rastlinných spoločenstiev na Slovensku (zvlášť vysokohorské a slaniskové fytocenózy).  Významnou mierou sa podiela na štúdiu štruktúry vegetácie biokoridorov poľnohospodársky využívanej krajiny.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia