Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU Sektor vysokých škôl

Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU

Súčasťou výskumnej činnosti katedry je riešenie vedeckých projektov ako napríklad Aktivovanie halofytov - od génov po ekosystému, Odrodová podmienenosť produkčného potenciálu rýchlorastúcich drevín rodu Salix a Populus v prvom a druhom trojročnom zberovom cykle a energetickej byliny Miscanthus v pôdno-klimatických podmienkach juhozápadného Slovenska, Program integrovaného manažmentu sucha čI Využitie domáceho prírodného produktu Siagra vyrobeného na báze diatomitov na zvýšenie produkčného potenciálu pôdy.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia