Oddelenie komplexných fyzikálnych systémov
Fyzikálny ústav SAV Štátny sektor

Oddelenie komplexných fyzikálnych systémov

Hlavné oblasti výskumu oddelenia sú: počítačové modelovanie kondenzovaných systémov), štatistická mechanika nízkodimenzionálnych coulombovských systémov, transportné procesy v kvázijednorozmerných štruktúrach, bezpečnosť a efektivita kvantového spracovania informácie, mechanizmus uväznenia a narušenia symetrií v kalibračných teóriách na mriežke a na svetelnom fronte.

Oddelenie je zapojené tiež do projektov v spolupráci s APVV - Silno interagujúca hmota v extrémnych podmienkach, NANOTIP- Hrotom indukované SPM procesy: zobrazovanie a nanomanipulácia a agentúrou VEGA - napr. NANOCOMPSIM: Počítačové simulácie na nanoškále.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia