Katedra fyziológie živočíchov FBaP SPU
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU Sektor vysokých škôl

Katedra fyziológie živočíchov FBaP SPU

Vedecká činnosť katedry zahŕňa riešenie výskumných projektov (VEGA, inštitucionálnych, medzinárodných a Štátneho programu vedy a výskumu) v oblasti fyziológie a patofyziológie živočíchov so zameraním na štúdium biochemických ukazovateľov stavu vnútorného prostredia; štúdium vplyvu genotypu na vnútorné prostredie; trávenie a poruchy metabolizmu živín vo výžive ľudí; objasňovanie spôsobov exploatácie zvierat človekom, kontaminácia organizmu ťažkými kovmi a vplyv na fyziologické ukazovatele.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia