Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBaP SPU
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU Sektor vysokých škôl

Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBaP SPU

Vedecko – výskumná činnosť katedry je zameraná na nasledovné problémy:
- Molekulárno genetické spôsoby detekcie falšovania potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu,
- molekulárno gentické spôsoby autentifikácie potravín živočíšneho pôvodu na úrovni jedinca,
- detekcia geneticky modifikovaných organizmov použitím PCR techník,
- identifikácia a kvantifikácia alergénnych zložiek potravín použitím RealTime PCR
- nutrigenetická analýza vybraných génov súvisiacich s hodnotením bezpečnosti potravín,
- nutrigenomická analýza expresie vybratých génov na animálnych modeloch,
- inštrumentálne hodnotenie texturálnych vlastností potravín vo vzťahu k bezpečnosti potravín,
- analýza obsahu zvyškových plynov vo vzťahu k trvanlivosti výrobkov,
- stanovenie aktivity vody v potravinách vo vzťahu k mikrobiologickej bezpečnosti potravín,
- vykonávanie in vivo experimentov pri uplatňovaní základných princípov welfare, s cieľom zistenia mechanizmu účinkov prídavných látok s rozličnou biologickou účinnosťou,
- chemické stanovenie biologicky účinných látok používaných pri produkcii potravín,
- stanovenie mikrobiologických rizikových faktorov s cieľom optimalizácie prostredia pre rozvoj prospešnej črevnej mikroflóry,
- stanovenie základných živín v potravinách (bielkoviny, tuky),
- stanovenie rozkladných produktov živín (rizikové chemické faktory),
- stanovenie chemických a mikrobiologických rizikových faktorov v potravinách,
- stanovenie mikrobiologických rizikových faktorov zariadenia pri manipulácii s potravinami.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia