Oddelenie zobrazovacích metód
Ústav merania SAV Štátny sektor

Oddelenie zobrazovacích metód

Výskum na oddelení zobrazovacích metód je zameraný na riešenie problémov týkajúcich sa zobrazovania biologických a nebiologických objektov pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR) pri magnetickom poli 0.1 a 0.2 Tesla a na báze CT (rontgenovská tomografia). Hlavná orientácia výskumu je zameraná na nové zobrazovacie metódy, špeciálne snímače, celotelové zobrazovanie a mikrozobrazovanie. O

ddelenie v súčastnosti rieši jeden projekt pod záštitou VEGA - Meracie a zobrazovacie metódy na báze magnetickej rezonancie pre materiálový a biomedicínsky výskum.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia