Radovan Geist
Popularizácia a komercializácia

Radovan Geist

Mgr., PhD.

EurActiv.sk
Neulogy, a.s.

vydavateľ EurActiv.sk, analytik v oblasti teórie medzinárodných vzťahov a európskej integrácie

Vzdelanie: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, odbor diplomacia a medzinárodné vzťahy (2001), výskumný pobyt na Univerzite Džavaharlála Nehrúa v New Delhi, India (2001/2002), obhájenie doktorského titulu (PhD) v odbore Teória politiky na Ústave politických vied SAV (2006).

Pracoviská a významné funkcie: vydavateľ internetového portálu EurActiv.sk (2011 - súčasnosť), externý prednášateľ na Katedre politológie, Filozofická fakulta UK ( 2006 - súčasnosť), Externý analytik EuroPolicy (2011-súčasnosť), šéfredaktor internetového portálu EurActiv.sk (2003-2010), výskumný pracovník na Katedre politológie, Filozofická fakulta UK (2009 - 2011)

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia