Petra Lipnická
Popularizácia a komercializácia

Petra Lipnická

Ing.

Neulogy, a.s.
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z.

Výkonná riaditeľka Neulogy, a.s.,

Štúdium: Fakulta ekológie a environmentálnych vied, Technická univerzita vo Zvolene, 1999

Pracoviská a významné funkcie: Neulogy, a.s. (v spoločnosti pôsobí od roku 2007 a od roku 2010 na pozícii výkonná riaditeľka), Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity –SOVVA (od roku 2012 predsedníčka Správnej rady), Národný expert pre Výskumné infraštruktúry (2012 – súčasnosť), Národný delegát pre oblasť 7.RP Veda v spoločnosti (2012), Edea Partners, s.r.o. (od roku 2011 predsedníčka správnej rady), Ministerstvo školstva SR, Sekcia vedy a techniky (2005-2007 hlavný štátny radca), Úrad vlády SR, Sekcia európskych záležitostí (2001-2005 hlavný štátny radca).

Najdôležitejšie výsledky: Od roku 2008 sa venuje predovšetkým projektovému manažmentu so zameraním na podporu technologického transferu z akademickej pôdy do praxe, podporu inovácií,  modernizáciu vzdelávania a rozvoj kreatívneho priemyslu. Je spoluautorkou a konzultantkou viacerých strategických dokumentov a analýz v oblasti technologického transferu, prepájania akademickej a podnikateľskej sféry, či budovania a dlhodobého rozvoja výskumných infraštruktúr v prostredí SR. V minulosti pôsobila ako hlavný štátny radca na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu, kde bola zodpovedná za prípravu strategických dokumentov v oblasti štátnej vednej a technickej politiky, či návrhov grantových schém na podporu výskumu a vývoja.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia