Vznikajúce technológie a technológie budúcnosti
Európska komisia Excelentná veda

Vznikajúce technológie a technológie budúcnosti

Vznikajúce technológie a technológie budúcnosti sú inovatívnym a vizionárskym programom Excelentnej vedy, zameraným na podporu vzniku a vývoja perspektívnych technológií a oblastí výskumu, a to aj pomocou nadväzovania nových spoluprác medzi rôznymi výskumnými odbormi. Cieľom programu je vytvoriť z európskej excelentnej vedy výhodu v konkurenčnom boji a zároveň rozpoznať a rozvinúť technologické oblasti, ktoré môžu pre spoločnosť predstavovať významnú zmenu.

Pod záštitou Horizontu 2020 bol pre Vznikajúce technológie a technológie budúcnosti vytvorený provizórny finančný rozpočet vo výške 2,7 bilióna eur. Z neho bude financovaný perspektívny spoločný výskum, či už v menšom alebo väčšom meradle.

Program je rozdelený do troch smerov s rôznou pôsobnosťou:

1. FET Open sa zameriava na podporu sľubných nových myšlienok, ako aj riskantného počiatočného výskumu. Program bude skúmať nové technologické možnosti, podporovať nekonvenčné spolupráce či metódy pri výskumoch, ktoré majú vysoký potenciál využitia v dlhodobej budúcnosti. Financie vyčlenené tomuto smeru predstavujú 40% z celkového rozpočtu Vznikajúcich technológií a technológií budúcnosti.

2. FET Proactive predstavuje aktivitu orientovanú na podporu nových perspektívnych tém a oblastí s cieľom vybudovať okolo nich medziodborové výskumné komunity, ktoré budú môcť poskytnúť rôzne uhly pohľadov na ich riešenie. 

3. FET Flagship je, ako už naznačuje názov, najmohutnejšou vetvou programu. Jeho úlohou je podporiť dlhodobé a ambiciózne projekty veľkého formátu, ktoré predstavujú veľkolepé výzvy s transformačným dopadom nielen na vedu a technológie, ale aj na spoločnosť ako takú. Kľúčovou súčasťou FET Flagship je aj finančná a pracovná spolupráca európskych a národných programov.

foto: Designed by Freepik

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia