Akcie Marie Skłodowska-Curie
Európska komisia Excelentná veda

Akcie Marie Skłodowska-Curie

Tento program, ktorý bol pôvodne známy ako akcie Marie Curie, bol od januára 2014 premenovaný na akcie Marie Skłodowska-Curie, MSCA. Jeho hlavným cieľom je podpora profesionálneho rastu a vzdelávania výskumných pracovníkov, a to prostredníctvom medzinárodnej, ale aj medziodborovej mobility. Cezhraničná mobilita je pritom zároveň podmienkou účasti na tomto programe. Jednou z priorít je podporiť inovatívny prístup pracovníkov, ale aj prelomiť bariéry medzi akademickými a ostatnými sektormi. Mobility budú preto uskutočňované aj v medzisektorovej rovine.

Granty budú poskytované na rôznych úrovniach, od doktorandov až po skúsených výskumných pracovníkov. Požiadať o ne môžu jedinci alebo organizácie zo všetkých vedných odborov. Žiadatelia budú rozdelení do dvoch skupín, v závislosti od dĺžky ich praxe: na začínajúcich (výskumná prax kratšia ako štyri roky, pričom títo žiadatelia nemajú titul PhD.) a skúsených výskumných pracovníkov (minimálne štyri roky praxe alebo titul PhD.). 

Pri prechode zo 7.RP na Horizont 2020 sa okrem iných zjednodušila aj štruktúra pôvodných akcií Marie Curie z ôsmich smerov na súčasné štyri grantové schémy:

1. Výskumné siete na podporu doktorandského štúdia (Research networks (ITN): support for Innovative Training Networks)

2. Podpora skúsených výskumníkov v mobilitách (Individual fellowships (IF): support for experienced researchers undertaking mobility between countries, optionally to the non-academic sector)

3. Medzinárodná a intersektorálna spolupráca prostredníctvom výmeny výskumných a inovačných pracovníkov (International and inter-sectoral cooperation through the Research and Innovation Staff Exchanges (RISE))

4. Kofinancovanie regionálnych, národných a medzinárodných programov pokrývajúcich aktivity 1, 2 a 3 (Co-funding of regional, national and international programmes that finance fellowships involving mobility to or from another country)

Špecifickou akciou patriacou pod tento program je Európska noc výskumníkov. Aj vďaka tomu sa u nás každoročne v septembri koná už tradičná Noc výskumníkov.

foto: Designed by Freepik

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia