Výskumné infraštruktúry
Európska komisia Excelentná veda

Výskumné infraštruktúry

V oblasti rozvoja európskych výskumných infraštruktúr došlo v posledných rokoch k nezanedbateľnému pokroku a v tomto trende sa k nim bude pristupovať aj pod záštitou Horizontu 2020. Špičkové a rozsiahle výskumné infraštruktúry (vrátane e-infraštruktúr) sú dôležité pre rozvoj európskeho výskumu a jeho inovačného potenciálu, ako aj pre interdisciplinárnu spoluprácu výskumníkov, ich vzdelávanie a pre budovanie kvalitnej technologickej základne pre potreby výskumu a riešenia veľkých výziev.

V rámci programu sa teda infraštruktúry budú nielen skvalitňovať na dosiahnutie svetovej úrovne, ale aj rozširovať, aby k nim malo prístup viac výskumných pracovísk. V rámci podpory spolupráce s priemyslom budú navyše sprístupnené aj firmám. Táto priorita si vyžaduje úzku spoluprácu členských štátov s Európskou úniou, ako aj dôkladnú koordináciu aktivít a bude predstavovať významný prínos pre Európsky výskumný priestor (ERA). 

Aktivity programu Výskumné infraštruktúry budú vykonávané v troch základných smeroch:

1. Rozvoj európskych infraštruktúr do roka 2020 a v ďalšom období
2. Podpora inovačného potenciálu výskumných infraštruktúr a ich ľudského kapitálu
3. Posilnenie politiky európskych výskumných infraštruktúr a medzinárodnej spolupráce

foto: Designed by Freepik

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia